Vilkår for instruktører

Formål og innhold:

 • Kursene lagt ut på Modell Boost skal primært være rettet mot fotografer, modeller, hårstylister, makeup-artister, og andre relevante artistgrupper.
 • Det er instruktørens ansvar å sikre at kursinnholdet er relevant for den angitte målgruppen.

Økonomiske vilkår:

 • Det er gratis for instruktører å legge ut kurs på Modell Boost.
 • Av hvert salg av et kurs vil instruktøren motta 70% av inntektene.
 • Instruktører har frihet til å sette prisen på sine kurs.
 • Modell Boost forbeholder seg retten til å endre pris på kurs.
 • Instruktøren er ansvarlig for å betale med-instruktører eller andre involverte parter i forbindelse med kursproduksjon.

Opphavsrett:

 • Instruktøren beholder alle rettigheter til kursinnholdet og kan publisere det på andre plattformer.
 • Modell Boost får en ikke-eksklusiv rett til å bruke, distribuere og markedsføre kurset.
 • Instruktøren er ansvarlig for å inneha nødvendige tillatelser og rettigheter til bruk av kursmateriell, video, bilder og alt annet som blir benyttet i kursene.

Varighet, godkjenning og endringer:

 • Når et kurs er publisert på Modell Boost, kan det ikke fjernes av instruktøren.
 • Alle kurs og endringer i eksisterende kurs må forhåndsgodkjennes av Modell Boost før de blir publisert.
 • Instruktører oppfordres til å konsultere Modell Boost med kursideer før produksjon og publisering.

Kvalitet og ansvar:

 • Instruktøren er ansvarlig for den faglige og tekniske kvaliteten i kursene de legger ut.
 • Kurs skal være av høy teknisk kvalitet, inkludert klar lyd, tydelige visuelle presentasjoner og godt formatert innhold.

Brukerfeedback og rangeringer:

 • Instruktører har muligheten til å svare på studentenes anmeldelser.
 • Ved mottak av falske eller upassende anmeldelser vil Modell Boost bistå instruktøren i håndteringen.

Teknisk støtte og kommunikasjon:

 • Modell Boost tilbyr støtte til instruktører’ gjennom et hjelpesenter og via e-post.’.
 • Modell Boost vil primært kommunisere med instruktører via e-post eller Modell Boost’s offisielle Facebookgruppe for instruktører.

Personvern:

 • Instruktøren vil ha tilgang til å se alle elever som er påmeldt deres kurs.
 • Modell Boost er behandlingsansvarlig for alle data relatert til brukere av plattformen.

Oppførselsstandarder:

 • Instruktører forventes å opptre profesjonelt og behandle alle studenter med respekt.

Konfidensialitet:

 • All intern informasjon som instruktøren får tilgang til gjennom Modell Boost skal behandles konfidensielt og ikke deles med tredjepart.

Representasjon av Modell Boost:

 • Instruktører forventes å representere Modell Boost på en måte som opprettholder og forbedrer plattformens omdømme.

Terminering:

 • Instruktører kan avslutte sitt samarbeid med Modell Boost med umiddelbar virkning.
 • Ved terminering vil kurs produsert av instruktøren bli merket som «Tilbudt av Modell Boost», med en merknad om at kurset ikke lenger mottar support eller oppdateringer. Kurset vil fortsatt være merket med instruktørens navn om ikke instruktøren motsetter seg dette.

Konsekvenser ved brudd på vilkårene:

 • Brudd på noen av disse vilkårene kan føre til at instruktøren blir fjernet fra Modell Boost.
 • Det er opp til Modell Boost å avgjøre om en instruktør har brutt vilkårene.

Oppdateringer av vilkår:

 • Modell Boost forbeholder seg retten til å endre vilkårene med en måneds varsel. Alle instruktører vil bli varslet om slike endringer via e-post.