Vilkår for kjøp

  1. Generelt: Disse vilkårene gjelder for kjøp av nettkurs fra nettsiden til Modell Boost. Ved å kjøpe kurs fra Modell Boost aksepterer du disse vilkårene i sin helhet.
  2. Betalingsmetoder: Kjøper kan benytte de til enhver tid gjeldende betalingsmidler som er oppgitt på nettsiden ved kjøpstidspunktet.
  3. Refusjon og Angrerett: Etter at et kurs er kjøpt, anses tjenesten som levert. Når tjenesten er levert bortfaller angreretten. Det er ingen refusjon på kjøp av nettkurs hos Modell Boost.
  4. Tilgang til Kurs: Ved kjøp av et nettkurs får kjøperen livslang tilgang til kurset. Dette betyr at det ikke er noen utløpsdato på tilgangen så lenge Modell Boost fortsetter å eksistere og tilby kurset.
  5. Teknisk Støtte: Modell Boost tilbyr teknisk støtte for kjøpere av nettkurs. Dersom det oppstår tekniske problemer eller spørsmål om kurset, kan kjøperen kontakte Modell Boost for assistanse.
  6. Opphavsrett: Opphavsretten til kursmaterialet eies av Modell Boost og den aktuelle instruktøren. Det er ikke tillatt for deltakere å laste ned, redistribuere, eller dele kursmaterialet med mindre annet er særskilt spesifisert for det enkelte kurset.
  7. Ansvarsfraskrivelse: Selv om Modell Boost og instruktørene jobber hardt for å sikre kvaliteten på kursmaterialet, gis det ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, om nøyaktigheten, fullstendigheten, egnetheten eller relevansen av innholdet. Kjøperen er selv ansvarlig for hvordan informasjonen brukes.
  8. Endring av Vilkår: Modell Boost forbeholder seg retten til å endre disse kjøpsvilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på Modell Boosts nettside.