Privacy policy

1. Innsamling av personlige opplysninger

Modell Boost samler inn følgende personlige opplysninger fra brukerne:

  • Fullt navn
  • E-postadresse
  • Adresse (kun ved kjøp)
  • Eventuelt telefonnummer

Modell Boost behandler ikke betalingsinformasjonen direkte. Dette håndteres av våre betalingsleverandører.

I tillegg samler vi inn brukerdata for analytiske formål. Dette hjelper oss med å forbedre tjenesten og tilpasse den til brukernes behov.

2. Bruk av personlige opplysninger

Vi bruker de innsamlede personlige opplysningene til følgende formål:

  • Å tilby og forbedre tjenesten
  • Tilpasse tjenesten basert på brukernes preferanser
  • Markedsføring av våre tjenester
  • Å sende nyhetsbrev (krever separat samtykke)

3. Deling av personlige opplysninger

Modell Boost kan dele personlige opplysninger med tredjeparter for følgende formål:

  • Betalingsbehandling, som utføres av våre betalingsleverandører.
  • Analytiske formål for å forstå brukeratferd og forbedre tjenesten. Det blir ikke delt navn, adresse, epost eller telefonnummer til dette formålet.

4. Beskyttelse av personlige opplysninger

Vi tar sikkerheten til brukerdataene på alvor. Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller endringer.

5. Lagring av personlige opplysninger

Brukerdata blir lagret så lenge det er nødvendig for å tjene de formålene de ble innsamlet for. Brukere har rett til når som helst å be om å få informasjonen rettet eller slettet.

6. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernserklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter knyttet til personopplysningene dine, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: hei@modellboost.no.