Terms for students

1. Betalingsvilkår:

 • Betaling for kurs på Modell Boost skjer med de til en hver tid gjeldende betalingsmåter tilgjengelige på plattformen.
 • Kurstilgang kan være basert på engangsbeløp, hvor studenten får livslang tilgang, eller gjennom et abonnementsbasert system hvor tilgangen varer så lenge abonnementet er aktivt.
 • Det vil klart og tydelig bli spesifisert i kursbeskrivelsen om et kurs er en del av et abonnement eller om det er basert på en engangsbetaling.
 • Alle kurs er digitale produkter, og som sådan er det ingen refusjonsrett etter kjøp.

2. Adgang og bruk:

 • Med engangsbeløp får studenten livslang tilgang til kurset.
 • Med abonnement får studenten tilgang til kurset så lenge abonnementet er aktivt.
 • Noe kursmateriell vil være tilgjengelig for nedlasting. Det vil være spesifisert under hvert kurs hvilket materiale som kan lastes ned.

3. Interaksjon med instruktører:

 • Studenter har muligheten til å stille spørsmål vedrørende individuelle leksjoner.
 • Studenter kan også sende meldinger direkte til instruktørene for ytterligere klarhet eller veiledning.

4. Tekniske krav:

 • For å gjennomføre kurs kreves det tilgang til en smarttelefon eller PC.
 • En aktiv internettforbindelse er nødvendig for å tilgjenge og gjennomføre kursene på Modell Boost. Vær oppmerksom på at datakostnader kan tilkomme avhengig av studentens avtale med sin internett- eller telefonoperatør.

5. Misbruk av tjenesten:

 • Studenter har ikke tillatelse til å laste ned kursinnhold for å dele med tredjepart.
 • Ethvert forsøk på å distribuere, dele, eller på annen måte misbruke kursets innhold vil bli ansett som et brudd på disse vilkårene.
 • Brudd på vilkårene kan føre til umiddelbar utestengelse fra Modell Boost uten forvarsel.

Ved å registrere deg som student på Modell Boost, aksepterer du disse vilkårene og forplikter deg til å overholde dem.